سه نیروگاه ۰۰ 5 مگاواتی برق در کرمان به زودی وارد مدار می شوند

۹۷/۱۰/۲۷ شماره 632 ۶۳۲
شماره 632 ۶۳۲
حکمت بافت شماره ۶۳۲ ۹۷/۱۰/۲۷