سود و جریمه تسهیلات بانک کشاورزی تا سقف 100 میلیون تومان بخشیده شد

۹۵/۱۲/۱۴ شماره 170 ۱۷۰

۱۷۰

۰
شماره 170 ۱۷۰
هفتواد شماره ۱۷۰ ۹۵/۱۲/۱۴