شعار یالثارات الحسین به چه معنی است؟

۹۵/۰۸/۰۱ شماره 2063 ۲۰۶۳
شماره 2063 ۲۰۶۳
ندای وحدت شماره ۲۰۶۳ ۹۵/۰۸/۰۱