شهباز حسنپور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی :باید نسبت به تقویت بنیه دفاعی کشور بیشتر تلاش کنیم

۹۷/۱۰/۱۷ شماره 367 ۳۶۷
شماره 367 ۳۶۷
سپهربردسیر شماره ۳۶۷ ۹۷/۱۰/۱۷