شهردارکرمان :قصد دارم با حضور در مناطق، به مشكلات مردم به سرعت رسيدگي كنم

۹۷/۱۱/۰۱ شماره 2586 ۲۵۸۶
شماره 2586 ۲۵۸۶
ندای وحدت شماره ۲۵۸۶ ۹۷/۱۱/۰۱