شوراهای اسلامی نمادی از خرد جمعی جامعه هستند

۹۸/۰۲/۱۶ شماره 382 ۳۸۲
شماره 382 ۳۸۲
سپهربردسیر شماره ۳۸۲ ۹۸/۰۲/۱۶