صعود تیم فوتسال کمیل کریمان به جمع چهار تیم برتر استان

۹۴/۱۲/۲۲ شماره 345 ۳۴۵
شماره 345 ۳۴۵
کرمان ورزشی شماره ۳۴۵ ۹۴/۱۲/۲۲