صنعت مس علاقه ای به پرداخت هزینه ی باور مسوولان محلی ندارد

۹۵/۰۳/۰۸ شماره 529 ۵۲۹
شماره 529 ۵۲۹
استقامت شماره ۵۲۹ ۹۵/۰۳/۰۸