طرح پایش آنتی بیوتیک در گوشت مرغ بصورت دقیق اجرا می شود

۹۵/۰۸/۲۷ شماره 2081 ۲۰۸۱
شماره 2081 ۲۰۸۱
ندای وحدت شماره ۲۰۸۱ ۹۵/۰۸/۲۷