عامل جعل کانال خبری صدا و سیما شناسایی و دستگیر شد

۹۶/۰۲/۱۹ شماره 2191 ۲۱۹۱
شماره 2191 ۲۱۹۱
ندای وحدت شماره ۲۱۹۱ ۹۶/۰۲/۱۹