عرضه مرغ گرم با قیمت بیش از 7 هزار تومان خلاف قانون است

۹۵/۰۴/۰۹ شماره 626 ۶۲۶
شماره 626 ۶۲۶
امیدکرمان شماره ۶۲۶ ۹۵/۰۴/۰۹