عضو شورای مرکزی حزب موئلفه اسلامی:اگر دکتر فدائی شایسته ترین بود چرا استان را شش ماه بلاتکلیف گذاشتند!

۹۷/۰۹/۱۰ شماره 243 ۲۴۳

۲۴۳

۴۷
شماره 243 ۲۴۳
هفتواد شماره ۲۴۳ ۹۷/۰۹/۱۰