عضو کمیسیون انرژی مجلس:ادعای گاز مجانی به ترکیه صحت ندارد

شماره 71 ۷۱
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۱ ۹۶/۰۳/۲۳