لزوم رسیدگی به اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

۹۵/۱۰/۰۵ شماره 2104 ۲۱۰۴
شماره 2104 ۲۱۰۴
ندای وحدت شماره ۲۱۰۴ ۹۵/۱۰/۰۵