ماجرای قطع شدن درختان بخشی از پردیسان قائم کرمان چه بود؟

۹۵/۰۸/۰۲ شماره 346 ۳۴۶
شماره 346 ۳۴۶
تناوران شماره ۳۴۶ ۹۵/۰۸/۰۲