محمدرضا خانی معاونت خدمات شهری : احداث 12 پارک جدید در شهر کرمان

۹۵/۰۹/۰۷ شماره 351 ۳۵۱
شماره 351 ۳۵۱
تناوران شماره ۳۵۱ ۹۵/۰۹/۰۷