محموله های کمک هلال احمر کرمان به مناطق زلزله زده ارسال شد

۹۶/۰۸/۲۴ شماره 2322 ۲۳۲۲
شماره 2322 ۲۳۲۲
ندای وحدت شماره ۲۳۲۲ ۹۶/۰۸/۲۴