مدیرعامل باشگاه مس کرمان:جایگاه تیم فوتبال مس کرمان بسیار بالاتر از جایگاه فعلی است.

۹۴/۰۸/۰۶ شماره 328 ۳۲۸
شماره 328 ۳۲۸
کرمان ورزشی شماره ۳۲۸ ۹۴/۰۸/۰۶