مدیر آپارات : اختلاف سلیقه عامل بی اعتمادی مردم به سرویس های داخلی است

۹۵/۰۶/۰۷ شماره 708 ۷۰۸
شماره 708 ۷۰۸
پیام ما شماره ۷۰۸ ۹۵/۰۶/۰۷