مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان:قرارگرفتن در جمع سه تیم بالای جدول هدف ماست

۹۴/۱۰/۳۰ شماره 340 ۳۴۰
شماره 340 ۳۴۰
کرمان ورزشی شماره ۳۴۰ ۹۴/۱۰/۳۰