مدیر عامل باشگاه گل گهر سیرجان:از هواداران به خاطر نتایج ضعیف نیم فصل اول عذر خواهی میکنم

۹۴/۱۰/۱۰ شماره 337 ۳۳۷
شماره 337 ۳۳۷
کرمان ورزشی شماره ۳۳۷ ۹۴/۱۰/۱۰