مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب روستایی استان کرمان: سفره های آب زیر زمینی منابع خود را از دست داده اند

۹۶/۰۴/۰۳ شماره 181 ۱۸۱

۱۸۱

۱۲
شماره 181 ۱۸۱
هفتواد شماره ۱۸۱ ۹۶/۰۴/۰۳