مدیر عامل مرکز شهید میثمی سپاه از جمع آوری 976 کامیون آوار زلزله و نخاله ساختمانی در بم خبر داد

۹۴/۱۱/۱۹ شماره 546 ۴۵۶
شماره 546 ۴۵۶
ندای بم شماره ۴۵۶ ۹۴/۱۱/۱۹