مدیر عامل گل گهر: ده گام اقتصاد مقاومتی برای مجموعه گل گهر تعریف کرده ایم

۹۵/۰۸/۲۵ شماره 45 ۴۵
شماره 45 ۴۵
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۵ ۹۵/۰۸/۲۵