مدیر کل ورزش و جوانان کرمان : هیئت هندبال در طرح توسعه به خوبی ایفای نقش کرده است

۹۴/۱۰/۲۳ شماره 339 ۳۳۹
شماره 339 ۳۳۹
کرمان ورزشی شماره ۳۳۹ ۹۴/۱۰/۲۳