مربی تیم فوتبال مس کرمان:فریب جایگاه نیم فصل را نمیخوریم

۹۴/۱۰/۰۲ شماره 336 ۳۳۶
شماره 336 ۳۳۶
کرمان ورزشی شماره ۳۳۶ ۹۴/۱۰/۰۲