مشارکت بالای مردم استان کرمان در انتخابات۹۶

۹۶/۰۲/۳۱ شماره 2200 ۲۲۰۰
شماره 2200 ۲۲۰۰
ندای وحدت شماره ۲۲۰۰ ۹۶/۰۲/۳۱