معاون خدمات شهری شهردار کرمان: گرمخانه قائم اباد به اسکان زنان بی خانمان اختصاص یافته است

۹۵/۱۲/۰۷ شماره 136 ۱۳۶
شماره 136 ۱۳۶
زن و اجتماع شماره ۱۳۶ ۹۵/۱۲/۰۷