معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری : بعضی ها دوست دارند روحانی تدارکاتچی شود

۹۵/۰۴/۰۲ شماره 656 ۶۵۶
شماره 656 ۶۵۶
پیام ما شماره ۶۵۶ ۹۵/۰۴/۰۲  ۰


۴۸