معرفی استاندار برتر کشور در حوزه پدافند غیر عامل کشور

۹۶/۰۸/۱۰ شماره 2313 ۲۳۱۳
شماره 2313 ۲۳۱۳
ندای وحدت شماره ۲۳۱۳ ۹۶/۰۸/۱۰