ممنوعیت اخذ کرایه اضافه قبل از تصویب نرخنامه جدید تاکسیرانی

۹۵/۰۱/۲۸ شماره 602 ۶۰۲
شماره 602 ۶۰۲
پیام ما شماره ۶۰۲ ۹۵/۰۱/۲۸