منابع و حذفیات کنکور 96 اعلام شد

۹۵/۱۲/۲۴ شماره 2160 ۲۱۶۰
شماره 2160 ۲۱۶۰
ندای وحدت شماره ۲۱۶۰ ۹۵/۱۲/۲۴