منصور صادق نژاد;نایب رئیس هیات ورزشی های رزمی استان: خود را خادم ورزش میدانم

۹۴/۱۰/۱۶ شماره 334 ۳۳۴
شماره 334 ۳۳۴
تناوران شماره ۳۳۴ ۹۴/۱۰/۱۶