مهارت قویترین و موثرترین ابزار در جهت رفع بیکاری و معضلات ناشی از آن

۹۵/۰۸/۲۷ شماره 2081 ۲۰۸۱
شماره 2081 ۲۰۸۱
ندای وحدت شماره ۲۰۸۱ ۹۵/۰۸/۲۷