مهمانان رییس جمهور دوازدهم در مراسم تحلیف

۹۶/۰۵/۱۱ شماره 2252 ۲۲۵۲
شماره 2252 ۲۲۵۲
ندای وحدت شماره ۲۲۵۲ ۹۶/۰۵/۱۱