مویدی نایب رییس شورای شهر کرمان با اشاره به پرونده املاک نجومی در شهرداری کرمان : برای پرسنل شهرداری و اقشار آسیب پذیر کرمانی چه کرده ایم؟

۹۵/۰۷/۰۵ شماره 731 ۷۳۱

۷۳۱

۲۶
شماره 731 ۷۳۱
پیام ما شماره ۷۳۱ ۹۵/۰۷/۰۵