نایب رییس و سخنگوی شورای اصلاحطلبان: اصلاح طلبان اکثریت شورای شهر را می خواهند

۹۶/۰۱/۲۶ شماره 568 ۵۶۸
شماره 568 ۵۶۸
استقامت شماره ۵۶۸ ۹۶/۰۱/۲۶