نشست مدیر عامل شرکت زغالسنگ با نماینده مردم زرند و کوهبنان

۹۵/۰۹/۰۹ شماره 2088 ۸۲۰۸
شماره 2088 ۸۲۰۸
ندای وحدت شماره ۸۲۰۸ ۹۵/۰۹/۰۹