نشست هم اندیشی کرمانی های مقیم خارج از کشور و علاقه مندان به سرمایه گذاری در کرمان

۹۵/۰۲/۲۲ شماره 47 ۴۷
شماره 47 ۴۷
اقتصاد کرمان شماره ۴۷ ۹۵/۰۲/۲۲