نماینده مردم رفسنجان:همه دستگاه ها برای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پای کار بیایند

۹۶/۱۲/۱۷ شماره 2397 ۲۳۸۷
شماره 2397 ۲۳۸۷
ندای وحدت شماره ۲۳۸۷ ۹۶/۱۲/۱۷