نماینده مردم زرند و کوهبنان: توسعه استان اولویت مجمع نمایندگان است

۹۵/۰۳/۱۶ شماره 315 ۳۱۵
شماره 315 ۳۱۵
همراه کرمان شماره ۳۱۵ ۹۵/۰۳/۱۶