نماینده مردم زرند و کوهبنان : مجلس دهم به دور از جنجال های سیاسی رفع مشکلات را مد نظر قرار دهند

۹۵/۰۳/۱۰ شماره 314 ۳۱۴
شماره 314 ۳۱۴
همراه کرمان شماره ۳۱۴ ۹۵/۰۳/۱۰