نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان : همین دولت باید باشد تا کارهای خود را تکمیل کند

۹۵/۱۲/۲۳ شماره 656 ۶۵۶
شماره 656 ۶۵۶
امیدکرمان شماره ۶۵۶ ۹۵/۱۲/۲۳