نیروگاه خورشیدی1.2 مگا واتی در رفسنجان افتتاح شد

شماره 80 ۸۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۰ ۹۶/۰۶/۰۱