هشتدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: درس های فراموش ناشدنی جدیدی به تروریست ها و حامیانشان خواهیم داد

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 18 ۱۸
شماره 18 ۱۸
روشنفکری شماره ۱۸ ۹۶/۰۳/۲۳