هشدار سرلشکر سلیمانی در اجلاس روز جهانی مسجد: اینکه در جامعه بگوییم او بی حجاب واین با حجاب یا اصلاحطلب و اصولگر

۹۶/۰۵/۳۱ شماره 2266 ۲۲۶۶
شماره 2266 ۲۲۶۶
ندای وحدت شماره ۲۲۶۶ ۹۶/۰۵/۳۱