همایش اقتصاد مقاومتی شهرستان سیرجان با حضور اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس به میزبانی گل گهر برگزار شد

شماره 86 ۸۶
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۶ ۹۶/۰۷/۱۸