واکنش ایت الله علم الهدی به اتهام دخالت در اغتشاشات اخیر مشهد

۹۶/۱۱/۰۱ شماره 2366 ۲۳۶۶
شماره 2366 ۲۳۶۶
ندای وحدت شماره ۲۳۶۶ ۹۶/۱۱/۰۱