واکنش سخنگوی شورا به سخنان استاندار؛ خطای 2 عضو شورا را پای همه ننویسید

۹۴/۱۲/۱۸ شماره 33 ۳۳
شماره 33 ۳۳
فردای کرمان شماره ۳۳ ۹۴/۱۲/۱۸