واکنش محسن هاشمی به شایعه شهردار شدنش

۹۶/۰۳/۰۷ شماره 2206 ۲۲۰۶
شماره 2206 ۲۲۰۶
ندای وحدت شماره ۲۲۰۶ ۹۶/۰۳/۰۷